Serveis

El nostre catàleg de servies és molt extens: Des de la gestió integral de projectes industrials (amb totes les etapes que pugui tenir) fins a serveis individuals i més concrets com per exemple el disseny de productes, disseny de motlles, prototipatge, injecció de plàstics, muntatge de components i conjunts, assistència tècnica, ajustatge i proves de motlles, soldadura per ultrasons, marcatge làser, premsat, embotició de metalls, injecció de preformes, etc.

Tots els serveis s’ofereixen amb la màxima confidencialitat, buscant la satisfacció de les necessitats exposades pel client
així com els nivells de qualitat que l’aplicació requereixi. La voluntat última de Castany Plàstics és la satisfacció del client, per això tots els mitjans i coneixements s’aplicaran en tot moment per tal de garantir que els resultats obtinguts satisfacin les expectatives creades.

Disposem de maquinària pròpia i produïm la majoria dels nostres serveis. De totes maneres, per a solucions molt específiques o tractaments especials, en alguns casos es pot externalitzar algun servei a empreses col·laboradores per tal d’aconseguir la màxima qualitat i professionalitat en cadascun dels serveis que conformen la cadena de producció. Així doncs les solucions que podem oferir són:

L’objectiu és donar el producte claus en mà al client, preparat per el seu ús sense preparacions prèvies.

Gestió Integral de Projectes

Traslladar la idea en realitat. Des de la fase de definició del projecte fins a l’entrega de les peces o conjunts. Acompanyem al client de manera transversal fins a l’entrega de producte acabat, passant pel disseny dels components i motlles, l’entrega de prototips i el muntatge de conjunts si és pertinent.

Disseny de Producte

Ens ocupem d’optimitzar al màxim el disseny dels productes dels nostres clients, per fer-los el més competitius possible i òptims pel procés d’injecció, coordinant la fabricació dels motlles necessaris i fent la posada a punt per tal de poder garantir la producció en massa amb les qualitats especificades pel client.

Injecció de Plàstics

Disposem d’una gran varietat de màquines d’injecció de plàstic que ens permeten cobrir un ampli rang d’aplicacions i solucions, des de petites peces de menys de 1 gram fins als més de 2 Kgs dels models més grans.

Muntatge i assemblatge

L’assemblatge de components segons les especificacions del client es fan habitualment, per tal d’entregar no només peces de plàstic sinó conjunts electrònics, assemblatges de peces i personalitzacions als diferents conjunts que prèviament s’han injectat o a altres productes aportats pel client. Per fer-ho disposem d’espais especialitzats pel muntatge amb eines especialitzades com soldadores per ultrasons o tampografia.

Prototipatge

La definició inicial d’un projecte és una de les etapes més complexes de qualsevol producte, per això des de Castany Plàstics, acompanyem als nostres clients en el procés inicial de prototipatge, ja sigui amb series curtes de pre-produccions, motlles prototip o amb l’elaboració de peces amb rapid prototyping.

Assistència tècnica i proves de motlles

L’assistència tècnica és el factor comú en qualsevol etapa d’un projecte, l’objectiu de l’empresa és aportar  confiança i seguretat als nostres clients. Per a clients que tinguin motlles propis també proporcionem la possibilitat de provar-los per tal de determinar punts de millora i proposar-los la nostra millor oferta per realitzar-ne la injecció.